0784468468

   

Email: xedaphd@gmail.com

   

228 đường láng, đống đa, hà nội

Đăng Nhập
  

Liên hệ

Văn phòng
Website xem mẫu bán hàng

địa chỉ : 228 đường láng. đống đa, hà nội

Hotline:02421.468.468- zalo: 0784.468.468

Email: xedaphd@gmail.com

 


 

0784468468

< p > < iframe allowfullscreen = "" frameborder = "0" width = "100%" height = "450" scrolling = "no" src = "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14898.586072732543!2d105.816176!3d21.006802!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x4554ddfc92b4911e!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgWGUgxJDhuqFwIDI1Ng!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1572258679212!5m2!1svi!2sus" style = "border:0;" width = "100%" > < / iframe > < / p > < !--Load Facebook SDK for JavaScript-- > < div id = "fb-root" > & nbsp; < / div > < script > window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ xfbml: true, version: 'v3.3' }); }; (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } (document, 'script', 'facebook-jssdk')); < / script > < !--Your customer chat code-- > < div attribution = "setup_tool" class = "fb-customerchat" logged_in_greeting = "Chào bạn ! Xe đạp Hiếu Dũng có thể giúp gì cho bạn !!" logged_out_greeting = "Chào bạn ! Xe đạp Hiếu Dũng có thể giúp gì cho bạn !!" page_id = "1615207452060422" > & nbsp; < / div >

GỌI HOTLINE 0969031283
 
 
 
 
 
Thiết kế website